Utstiller

Report Abuse

RHK Bygg A/S

RHK Bygg A/S

Produkt :

Vi utfører alt innen rehabillitering, tilbygg, Skifte av tak, etterisolering, skifte vinduer, skifte kledning.

Betongarbeid  på eneboliger, garasjer mm.

Rehabillitering av skorsteiner med pålegg fra feier inkl søknadsjobben

Montering av ny skorstein inkl søknad.

Montering av kjøkken, vi er montører for Røskaft.

Kontaktinfo