NÆRINGSLIVS og kunst & handverksmesse 2023
i MERÅKER ARENA

INNBYDELSE TIL GRENSELØSE MERÅKERDAGER
2. og 3. september 2023

Grenseløse Meråkerdager skal i år arrangeres for 23. gang. Egentlig hadde vi 25 år`s jubileum i 2020, men gå grunn av pandemien har vi måttet avlyse de siste 2 årene.

Dette er en messe som trekker mange besøkende og som har fått bare positive tilbakemeldinger fra utstillere og besøkende. I fjor hadde vi 80 utstillere. I den forbindelse vil vi sende en innbydelse og håper at dere har anledning til å delta ved årets messe. Meråker er en kommune som har fokus på reiseliv og turisme, samt jakt og fiske. Vi er også en stor hyttekommune og vi har i dag rundt 1300 hytter. Det blir stadig lagt ut nye tomter da det er stor etterspørsel. I den forbindelse mener vi at dette er et stort marked for alle bedrifter som har en relasjon til hyttemarkedet. Det er også mange eldre hytter som har behov for å bli oppgradert til en standard som kreves i dag. Derfor ønsker vi å få dekket med utstillere fra hytte produsenter  og underleverandører.


Det er også et stort hyttemarked i Storlien med norske eiere. Som ligger 20 km. fra Meråker.

I forbindelse med arrangementet vil det også være en Kunst & Handverksmesse. Dette gjør at vi trekker flere besøkende.

Messa avvikles i 2 haller. En stor hall for næringslivet og en for Kunst & Handverk. Det er åpent mellom hallene inne. Så vi er ikke sårbar om det blir dårlig vær. Det er også stor plass ute for de som vil ha stand der.

I forbindelse med arrangementet vil det være mange aktiviteter for hele familien

Det er det viktig at vi greier å markedsføre dette, og da mener vi at dette er en perfekt arena for dere. I tillegg til næringslivsmessen vil vi også i år ha en Kunst & Håndverksmesse i en egen hall. Dette for å få flere besøkende til vårt arrangement. Næringslivsmessen vil være i egen hall. Meråker Arena ligger kun 500m fra E-14


Adkomst og Samarbeidspartnere


Meråker ligger 1 time fra Trondheim og 40 min fra Stjørdal. Vi ligger også bare 20 km fra Storlien som er grensen til Sverige hvor det er mange hytter med norske eiere som kommer innom vårt arrangement. Det vil også komme en god del svenske besøkende. Så vi har et stort nedslagsfelt for besøkende.

Det er åpent mellom hallene inne, så vi er ikke avhengig av været. Vi vil også ha en god del utstillere ute. Vi vil også ha mange aktiviteter for hele familien, slik at vi beholder de besøkende i messeområde. Det vil være en stor kafeteria og restaurant

Vi har et godt samarbeid med Meråker Kommune og Sparebank 1, samt lag og foreninger ved årets arrangement

GMD vil bli godt markedsført både i aviser med forhåndsomtaler og annonser, samt med omtale i media og plakater. Det vil også bli markedsført i radio. Vi vil oppdatere fortløpende før, under og etter arrangementet her på våre hjemmesider. Vi har også en egen side på Facebook :  Grenseløse Meråkerdager

Vi håper at dette kan være av interesse for dere