om grenseløse merkåerdager

GRENSELØSE MERÅKERDAGER

Grenseløse Meråkerdager er først og fremst en messe for hele familien. Vi har et bredt spekter av bodholdere/utstillere fra hele Norge som kommer hit til Grenseløse Meråkerdager for å vise frem sitt produkt eller sin bedrift. I 2019 hadde vi over 80 utstillere innenfor næringsliv og kunst & handverk. Meråker Kommune er en kommune som har stort fokus på hytteturisme, jakt og fiske samt turisme. Meråker har over 1200 hytter, og er stadig under utvilking på hyttefronten. Med nye hyttetomter som stadig legges ut for salg. Vi mener derfor at det finnes et stort marked for alle som har relasjon til hyttemarkedet. Derfor har flere hytteprodusenter og underleverandører valgt å ta turen hit for å promotere seg. Grenseløse Meråkerfager er derfor en perfekt arena for deg som vil vise frem din bedrift eller produkt til et mangfold av folk!


VÅR HISTORIE

Grenseløse Meråkerdager startet ved at styret i Meråker Skolekorps i 1995 ble enige om å starte en Kunst & Håndverksmesse for å skaffe inntekter til driften av korpset. Messen ble arrangert i Meråker Samfunnshus med 20 utstillere. Det var ikke plass til flere. Overskudd ble på kr. 20.000,- Da ble det bestemt at vil skulle satse på dette da det ble veldig vellykket og godt mottatt.I 2001 ble vi enige om at dette kunne bli et større arrangement, som også kunne komme hele kommunen til gode. Da ble Grenseløse Meråkerdager stiftet og vi flyttet til Meråker Videregående skole da vi hadde behov for mere plass.Vi kombinerte da kunst & handverksmessen med en næringslivsmesse, noe som ble en stor suksess.Fra 2001 til 2016 hadde vi samarbeid med flere aktørerI 2014 tok Meråker Skolekorps over hele arrangementet selv, og det ble 3 år med kun kunst & handverksmesse fram til i 2017, da vi igjen satset på en kombinert messe som ble veldig godt mottatt både fra utstillerne og ikke minst de besøkende. Det viste seg at dette var det rette konseptet.Resultatet i 2017 ga oss et solid overskudd, noe som viser at arrangementet ble en suksessEn god del av overskuddet er med på å videreutvikle arrangementet.I 2019 vil vi igjen satse på en kombinert messe, og vi forventer en stor økning i både utstillere og besøkendeDette er et arrangement som også viser seg å være med på å vise fram hvilke tilbud og muligheter som er i Meråker